1.Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Prodávající podnikatel,Eva Zajícová jako fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku.Sídlem 56962 čp.Sebranice čp.378,email:vysinskaeva@centrum.cz,který spotřebitelům prodává výrobky nebo poskytne služby.

Informuje spotřebitele,že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,které by se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo je:

Česká obchodní inspekce

oddělení mimosoudních řešení  spotřebitelských sporů

Štěpánská 567/15,1200 Praha 2

email:adr@coi.cz

Internetová adresa :https://www.coi.cz/informace-oadr/

2.Informace o existenci evropské platformy pro řešení sporů on-line a možností jejího využití při řešení spotřebitelských sporů

Výše uvedený prodávající podnikatel,který spotřebitelům prodává výrobky nebo poskytuje služby on-line informuje spotřebitele o existenci evropské platformy pro řešení sporů on-line a možností jejího využití při řešení spotřebitelských sporů on-line

ec.europa.eu/consumers/odr

Spotřebitelské informace o řešení sporů

1.Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Prodávající podnikatel,Eva Zajícová  jako fyzická osoba  zapsaná v živnostenském rejstříku,sídlem 56962 Sebranice čp.378,e-mail:vysinskaeva@centrum.cz,který spotřebitelům prodává výrobky nebo poskytuje služby,informuje spotřebitele,že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,které by se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo je:

Česká obchodní inspekce

oddělení mimosoudních řešení spotřebitelských sporů

Štěpánská 567/15 12000 Praha 2

e-mail:adr@coi.cz

Internetová adresa:https://www.coi.cz/informace-o-adr/

2.Informace o existenci evropské platformypro řešenísporů on-line a možnosti jejího využití při řešení spotřebitelských sporů

Výše uvedený prodávající podnikatel,

který spotřebitelům prodává výrobky nebo poskytuje služby on-line,informuje spotřebitele o existenci evropské platformy pro řešení sporů on-line a možnosti jejího využití při řešení spotřebitelských sporů.

Odkaz na evropskou platformu pro řešení sporů on-line

ec.europa.eu/consumers/odr

3.Informace o stížnosti na orgán státního dozoru

Se stížností se lze obrátit na orgán státního dozoru ,jímž je Česká obchodní  inspekce,Státní zemědělská a potravinářská inspekce na úseku potravinářských výrobků,krajská hygienická stanice,pokud jde  o prodej výrobků a poskytování služeb,které jsou upraveny zákonem o ochraně veřejného zdraví,nebo obecní živnostenský úřad v oblasti obchodu a služeb,příslušný podle umístění provozovny.Nelze-li určit místní příslušnost podle umístění provozovny,provádějí dozor obecní živnostenské úřady podle místa realizované činnosti.